Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

HKT Pentti Talvitie Oy
Könnintie 43
60800 ILMAJOKI
Puh: 06-424 6433
Fax: 06-424 6473
Email: [email protected]

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ
Antti Talvitie
[email protected]

3. REKISTERIN NIMI
HKT Talvitie asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
– asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
- asiakas- ja suoramarkkinointi
- mielipide- ja markkinatutkimus
- liiketoiminnan kehittäminen

5. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

-Nimi
-Syntymävuosi
-Osoite
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

-Rekisteröitymispäivämäärä
-Voittajat

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen HKT Talvitien ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN OIKEELLISUUS
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä HKT Talvitien postituslistalle tai osallistuessa HKT Talvitien kilpailuihin. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. HKT Talvitien  tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.